luni, 6 septembrie 2010

Precizari privind sesiunea de licenta Septembrie 2010

PRECIZARE
Pentru a spulbera orice dubiu cu privire la legalitatea organizarii sesiunii
de licenta din septembrie 2010 - pentru absolventii din anii 2008 si 2009,
la care face referire OG 10/2009 - si a efectelor acesteia asupra
absolventilor, precizam:
Organizarea sesiunii sus mentionate are la baza OGI0/2009, ordinele de
ministru - OMECI nr. 5202/2009 si OMECTS nr. 4235/2010-
precum si adresa MECTS cu nr. 296CBI13.07.2010 - din care citam: "
prevederile OMECTS nr. 4235/2010 se aplica si pentru absolventii
inmatriculati in anul I in perioada 2005-2008 care sustin examenul de
licenta in conditiile prevazute de OG 10/2009" - si aprobarea
ministrului Petru Daniel Funeriu, nr. 40.955/28.07.2010, privind
"organizarea unei sesiuni de licenta la Universitatea Spiru Hare! , in
perioada 15-30 septembrie 2010, pentru absolventii care au sustinut si
promovat examenul de licenta in anii 2008-2009."
Directia Comunicare si Relatii Publice a Universitatii Spiru Haret

A N U N
OG nr. 10/2009, ca urmare a unei interpretari neunitare de catre oficiali ai
Ministerului Educa iei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a condus la
nedrepta irea absolven ilor Universita ii Spiru Haret atât în ceea ce priveste
participarea la unele concursuri, cât si în legatura cu cariera profesionala.
În apararea intereselor absolven ilor, Universitatea Spiru Haret a
întreprins numeroase demersuri la MECTS.
Deoarece nici prevederile OG nr. 10/2009, nici ordinele ministrului,
5202/2009 si 4235/2010, nu fac referire la absolven i, Universitatea Spiru Haret
a solicitat clarificari din partea Ministerului Educa iei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului. Conform precizarilor MECTS, absolven ii Universita ii Spiru Haret
înmatricula i în anul I în perioada 2005-2008 (promo iile 2008 si 2009) la forme
de înva amânt considerate neautorizate de catre minister - Anexa nr. 1 - vor
sus ine un nou examen de licen a. Conform precizarilor ministerului si în baza
art. 4 din OG nr. 10/2009, „Ministerul Educa iei, Cercetarii si Inovarii
(Ministerul Educa iei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, s.n.) va recunoaste
diploma ob inuta de absolven ii prevazu i în art. 3, care sus in si promoveaza
examenul de licen a în condi iile prezentei ordonan e“.
Ca atare, absolven ii formelor de înva amânt ID si FR (Anexa nr. 1), care
au participat la examenul de licen a în sesiunile programate în anii 2008-2009,
vor sus ine un nou examen de licen a, în perioada 15-30 septembrie 2010, pe
baza cererii formulate de fiecare absolvent în parte - Anexa nr. 2. Programarea
va fi afisata atât pe site-ul Universita ii Spiru Haret - www.spiruharet.ro, cât si
la sediile faculta ilor si centrelor tehnologice. Examenul de licen a se va sus ine
fara plata taxelor aferente.
Pentru informa ii suplimentare, adresa i-va secretariatelor faculta ilor si
centrelor tehnologice.

Lista specializarilor/programe de studii la formele de invatamant ID si FR care fac obiectul sustinerii unui nou examen de licenta ,conform Ordonantei de Guvern nr.10/2009(art.3 si art.4)si a precizarilor Ministerului Educatiei,Cercetarii,Tineretului si Sportului o puteti gasi AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu