sâmbătă, 4 septembrie 2010

Lista Facultati Universitatea Spiru Haret

Pentru cei care doresc sa se inscrie la Universitatea Spiru Haret, va oferim lista Facultatilor din cadrul Universitatii Spiru Haret, ordonate pe centre Universitare!

Bucureşti
Arhitectură, Bucureşti - str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3
Drept si administratie publică, Bucureşti - Sos. Berceni, nr. 24, sector 4
Educaţie fizică şi sport, Bucureşti - Sala Polivalentă, Parcul Tineretului, Sector 4
Filosofie, Ştiinţe Politice şi Studii Culturale, Bucureşti - Splaiul Independenţei, nr. 313, Sector 6
Finante şi bănci, Bucureşti - Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6
Geografie şi geografia turismului, Bucureşti - Blvd. Timişoara, nr. 58, Sector 6
Istorie, muzeologie şi arhivistică, Bucureşti - Blvd. Timişoara, nr. 58 Sector 6
Jurnalism, comunicare şi relaţii publice, Bucureşti - Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6
Limba şi literatura română, Bucureşti - Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3
Limbi şi literaturi străine, Bucureşti - Str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3
Management financiar contabil, Bucureşti - Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6
Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti - Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6
Matematică şi Informatică, Bucureşti - str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3
Medicină veterinară, Bucureşti - Str. Maşina de pâine nr. 47, Sector 2
Muzică, Bucureşti - Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului, Sector 4
Relaţii internaţionale şi studii europene, Bucureşti - Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6
Sociologie - Psihologie, Bucureşti - Blvd. Basarabia, nr. 256, Sector 3
Teatru, Bucureşti - Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului, Sector 4
Blaj
Finanţe şi Bănci, Blaj - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 80
Braşov
Ştiinţe juridice şi administrative, Braşov - Str. Turnului, nr. 7
Management, Braşov - Str. Turnului, nr. 7
Psihologie - Pedagogie, Braşov - Str. Turnului, nr. 5
Câmpulung-Muscel
Contabilitate şi finanţe, Câmpulung-Muscel - Str. Traian, nr. 223
Constanţa
Drept şi administraţie publică, Constanţa - Str. Unirii, nr. 32-34
Management financiar contabil, Constanţa - Str. Unirii, nr. 32-34
Craiova
Drept şi administraţie publică, Craiova - Str. Vasile Conta, nr. 4
Management financiar contabil, Craiova - Str. Brazda lui Novac, nr. 4
Râmnicu-Vâlcea
Contabilitate şi finanţe, Râmnicu-Vâlcea - Blvd. General Praporgescu, nr. 22
Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu-Vâlcea - Bd. General Praporgescu, nr. 22  

Cei care doresc sa se inscrie la una dintre Facultatile din cadrul Universitatii Spiru Haret,se pot prezenta la adresele menstionate mai sus pentru a obtine toate informatiile necesare inscrierii.Inscrierile la Spiru Haret se fac pana la data de 01 Octombrie 2010, iar la majoritatea facultatilor la forma de invatamant Zi, taxa este de 1380 Ron pe an, care se poate achita in 3 rate!Taxa de inscriere la admitere este de 60 de Ron,iar lista cu taxele de scolarizare la toate Facultatile din cadrul Universitatii Spiru Haret, le puteti gasi aici

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

  • diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2010 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru);
  • certificatul de naştere, în copie (xerox);
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
  • adeverinţă medicală tip;
  • copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate;
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
  • fişa-chestionar (descarcă aici);
  • anexa la fişa-chestionar (descarcă aici);
  • un dosar plic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu