luni, 10 ianuarie 2011

Teste evaluare pe parcurs

Pentru studentii din anul 1 la facultatile din cadrul Universitatii Spiru Haret,interesati de programul si modul de desfasurare a testelor de evaluare pe parcurs,va anunt ca ele au fost afisate pe site-ul universitatii.Mai jos va prezint hotararea luata in cadrul SJA Brasov:

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I, AN UNIV. 2010-2011,
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov în şedinţa din 02.12.2010 a
hotărât în legătură cu evaluarea periodică următoarele:
- Se va susţine o singură evaluare în perioada 10-15 ianuarie 2011, conform planificărilor
afişate la sediul facultăţii, cât şi a centrelor tehnologice atât pentru specializarea
Administraţie publică cât şi pentru specializarea Drept.
- Evaluarea va consta în 20 de întrebări care trebuie soluţionate în 30 de minute.
- Evaluarea periodică va consta într-un test tip grilă cu variante multiple şi un singur răspuns
corect, reprezentând 40 % din nota finală, care se va susţine la sediul facultăţii sau la
centrele tehnologice autorizate ale Universităţii Spiru Haret.
- Nesusţinerea acestui test va duce la scăderea notei finale cu 40 %.
- Neprezentarea sau nepromovarea nu condiţionează intrarea în examenul final.
- Ponderea stabilită este următoarea: 60% - testul final
40 % - testul periodic
Disciplinele la care se susţine evaluarea periodică pentru specializarea Administraţie publică
sunt:
- Elemente de teoria statului şi dreptului
- Drept civil I
- Bazele constituţionale ale administraţiei publice
- Elemente de tehnologia informaţiei I
- Introducere în economie şi politici economice
- Bazele ştiinţei politice
- Limba străină (engleză sau franceză)
Disciplinele la care se susţine evaluarea periodică pentru specializarea Drept sunt:
- Teoria generală a dreptului
- Istoria dreptului românesc
- Drept constituţional şi instituţii politice
- Drept civil I. Parte generală
- Drept roman I
- Introducere în ştiinţa economică
- Limba străină (engleză sau franceză)
Informaţii tehnice:
- Accesul pentru a fi informat cu privire la materia predată poate fi făcut de oriunde: site-ul
universităţii > www.spiruharet.ro > platforma blackboard, > acces blackboard, > Username:
CNP, Password: Prenumele mamei cu majuscule > Login
- Susţinerea examenului se face la sediul facultăţii sau la centrele tehnologice.

Tot pe site-ul universitatii gasiti si programarea examenelor de evaluare pe parcurs.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu