marți, 25 ianuarie 2011

Examen licenta - Februarie 2011

Pentru cei interesati, s-au afisat programarile pentru examenul de licenta,sesiunea Februarie 2011.Pentru a vedea programarile,intrati pe site-ul Uviversitatii Spiru Haret,va logati si mergeti in meniu din stanga la "Examen de licenta".Actele necesare pentru inscrierea la examenul de licenta sunt urmatoarele:

A C T E N E C E S A R E :
- DOSAR PLIC;
- cerere de înscriere – tip (eliberată de personalul secretariatului);
- diploma de bacalaureat - în original;
- certificatul de nastere - copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau orice act care atestă schimbarea numelui
(dacă este cazul) - copie legalizată;
- cartea / buletinul de identitate - copie xerox;
- chitanta de achitare a taxei de licentă – copie xerox;
- fisă de lichidare a eventualelor obligatii, vizată la bibliotecă si
secretariat;
- 3 fotografii - format ¾;
- suplimentul la diplomă / foaia matricolă (se atasează de către
personalul secretariatului);
- certificatul de competentă lingvistică (se atasează de către personalul
secretariatului).

2 comentarii: