luni, 7 iunie 2010

Prezentarea Universitatii Spiru Haret

La 19 ianuarie 1991, din initiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, ia fiinta, la domiciliul sau din Bucuresti, FUNDATIA ROMÂNIA DE MÂINE – institutie de cultura, stiinta si învatamânt, autonoma, fara scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit) –, al carei presedinte a fost ales de adunarea generala constitutiva a membrilor fondatori.Prin Sentinta civila nr. 109 din 12 februarie 1991, Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti, admite cererea de înscriere a Fundatiei România de Mâine în Registrul asociatiilor si fundatiilor, prin aceasta devenind persoana juridica de drept privat. În conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul Fundatiei România de Mâine, aprobat de adunarea generala constitutiva, scopul si obiectivele propuse se realizeaza prin institutiile sale de profil, care organizeaza si desfasoara, în conditiile legii, activitati de învatamânt, stiinta si cultura. Inspirat de modelul Fundatiei si al Universitatii Harvard, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, presedintele Fundatiei România de Mâine, a conceput, initiat, organizat si condus, Universitatea Spiru Haret, al carei spirit tutelar este marele om de stiinta, reformator si ctitor al învatamântului modern în România, Spiru Haret. Ca presedinte al Fundatiei România de Mâine, a desemnat membrii primului Senat universitar si conducerile consiliilor stiintifice de profil: acad. Stefan Milcu – presedinte de onoare; prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea – presedinte; acad. Nicolae Teodorescu – rector al Universitatii Spiru Haret; acad. Anghel Rugina; acad. Ion Coteanu; acad. N.N. Constantinescu; acad. Radu Voinea; acad. Vasile Gionea; acad. Romulus Vulcanescu; acad. David Davidescu; acad. Cristian Hera; acad. D.R. Popescu; scriitorul Paul Anghel; artistul poporului Radu Beligan; prof. univ. dr. Ion Rebedeu; prof. univ. dr. Adam Popescu; prof. univ. dr. Grigore Posea; prof. univ. dr. Constantin Mecu; prof. univ. dr. Alexandru Zanfir; prof. univ. dr. Iulian Mincu; prof. univ. dr. Ion Tudosescu; prof. univ. dr. Marin Ivascu; prof. univ. dr. Victor Giuleanu; prof. univ. dr. ing. Dan Ghiocel; prof. univ. dr. Corneliu Baloescu; prof. univ. dr. Emil Mihuleac; prof. univ. dr. Ioan Kunst Ghermanescu; prof. univ. dr. Mircea Nicolaescu; prof. univ. dr. Marin Voiculescu; prof. univ. dr. Ion T. Radu; prof. univ. dr. Ioan Pop De Popa; prof. univ. dr. Augustin Gârbea; prof. univ. dr. Ion Dodu Balan; prof. univ. dr. Gheorghe Achitei; prof. univ. dr. Mihai Golu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Gheorghe Cazan; prof. univ. dr. Virgil Craiu; prof. univ. dr. Constantin Luca; prof. univ. dr. Ion Anghel; prof. univ. dr. Ion Stoica. Componenta primului senat universitar si conducerile consiliilor stiintifice de profil au fost confirmate, ulterior, prin Încheierile Judecatoriei Sectorului 1, Bucuresti, din datele de 30 aprilie 1993 si 30 mai 1994.În cadrul Universitatii Spiru Haret din structura Fundatiei România de Mâine – sub auspiciile careia functioneaza, au luat fiinta, pâna în prezent, 30 facultati cu 49 specializari, care au parcurs, în timp, etapele de autorizare provizorie si acreditare prevazute de legislatia nationala, astfel ca, la 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditata de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, singurul organism abilitat pentru evaluarea si acreditarea institutiilor de învatamânt superior, pentru asigurarea calitatii procesului de învatamânt, aflat sub control parlamentar. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002, consfinteste faptul ca Universitatea Spiru Haret, acreditata, este „institutie de învatamânt superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de învatamânt”. Marca înregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, conform Certificatului de înregistrare a marcii nr. 067666, are denumirea FUNDATIA ROMÂNIA DE MÂINE UNIVERSITATEA SPIRU HARET ÎNVATAMÂNT STIINTA, CULTURA, culorile revendicate fiind rosu, galben, albastru. Durata de protectie a marcii este de zece ani, cu începere de la data de 19.05.2005. Potrivit prevederilor art. 1161(1) din Legea nr. 480/2006 pentru modificarea si completarea Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata, Universitatea Spiru Haret, universitate particulara, este „institutie de învatamânt superior libera, deschisa, autonoma atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutie”. Art. 1162(1) din aceeasi lege prevede ca „Structurile si functiile de conducere ale universitatilor particulare, atributiile, modul de constituire, durata mandatelor si limitele de vârsta ale cadrelor didactice sunt stabilite de Carta universitatii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universitatii”, iar art.1162(2) stipuleaza ca „Universitatile particulare pot înfiinta functia de presedinte al universitatii, ordonator de credite, cu atributii stabilite de Carta universitatii”. În temeiul acestor prevederi legale, prin Hotarârea Senatului Universitatii Spiru Haret, din data de 24 ianuarie 2007, adoptata în unanimitate, presedintele Fundatiei România de Mâine – presedinte al Senatului universitar, precum si rector ales al Universitatii, a devenit, de drept, presedintele Universitatii Spiru Haret, având calitatea de ordonator de credite. Mandatul Presedintelui Universitatii este nelimitat. Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile si principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptata la Bologna, în anul 1988, actionând pentru transpunerea, în spatiul învatamântului superior si al cercetarii stiintifice, a reglementarilor, normelor si valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna. Presedintele si Rectorul Universitatii a semnat, în anul 2005, la Bologna, Magna Charta Universitatum, angajându-se, în numele Universitatii, sa respecte si sa promoveze autonomia academica, valorile si drepturile universitare fundamentale, sa raspunda eficient provocarilor generate de trecerea la societatea bazata pe cunoastere, de procesul de globalizare.
Evolutiile în plan legislativ general, referitoare la autonomia universitara, ca si în plan institutional intern si-au gasit reflectarea în noua Carta a Universitatii Spiru Haret, aprobata, în unanimitate, de Senatul universitar la 27 septembrie 2007. Universitatea Spiru Haret are relatii de interdependenta organica în plan academic, administrativ si economico-financiar, cu celelalte structuri institutionale si unitati din cadrul Fundatiei România de Mâine: Televiziunea si Radio România de Mâine – posturi nationale cu caracter educational, stiintific, cultural, singurele cu acest profil din mass-media româneasca, Institutul de Sociologie si Opinie Publica (ISOP), Institutul de Studii pentru Dezvoltarea Economico-Sociala a României, Institutul de Relatii Internationale si Studii Europene, Academia de Cultura Nationala Dimitrie Gusti, Editura Fundatiei România de Mâine, revista Opinia nationala – saptamânal de opinie, informatie si idei de larg interes national, Complexul tipografic computerizat, Cluburile studentesti, Caminele studentesti, Complexul sportiv multifunctional, Centrul de proiectare si Antrepriza de constructii. Toate acestea asigura suportul necesar pentru desfasurarea unui proces de învatamânt performant, competitiv, de calitate, precum si conditii deosebite de studiu, cazare, masa si recreere pentru studenti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu