joi, 10 noiembrie 2011

Examen licenta Spiru Haret sesiunea Iunie 2012

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DIN ANUL TERMINAL,
Începând cu anul universitar 2011-2012, examenul de licenta consta din
doua probe:
- Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate (test grila);
- Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta (oral).
Pâna la data de 15 decembrie 2011 – toti studentii din anii terminali vor
alege pe baza de cerere scrisa tema pentru sustinerea examenului de licenta,
care va fi avizata de coordonatorul stiintific si aprobata de decanul facultatii.
Lucrarile individuale trebuie sa respecte metodologia generala practicata în
facultate pentru realizarea lucrarilor stiintifice, sa respecte indicatiile
coordonatorului stiintific sa utilizeze bibliografia indicata, sa fie lucrare personala,
originala, fara preluarea prin copiere sau plagiat a altor texte, cu respectarea
uzantelor privind citarea, trimiterile la bibliografie, cu subsol si realizarea unei liste
bibliografice selective în finalul lucrarii.


Temele pentru lucrarile de licenta pentru sesiunea iunie 2012 se gasesc pe site-ul Universitatii pentru fiecare facultate in parte.De asemenea fiecare student trebuie sa completeze si sa depuna la secretatiat, urmatoarea "Cerere de indrumare a lucrarii de licenta":

CERERE DE ÎNDRUMARE A LUCRARII DE LICENTA
- sesiunea iulie 2012 -
Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,
CNP _____________________________, domiciliat (a) în ______________________________,
judetul (sectorul) ________________, telefon______________, e-mail_____________________
student în anul III la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative Brasov, specializarea
ADMINISTRATIE PUBLICA,
va rog sa-mi aprobati tema lucrarii de licenta ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
coordonator stiintific ____________________________________________________________
Data _______________________ Semnatura ______________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu